Rośnie zatrudnienie w Indyjskim sektorze kryptowalut

Pomimo stosunkowo niepewnego stanowiska Delhi odnośnie

kryptowalut, wzrasta zarówno ilość miejsc pracy związanej z tym rynkiem, jaki zainteresowanie taką pracą.

W drugim półroczu ubiegłego roku, ilość ofert pracy wzrosła prawie trzykrotnie. W tym samym okresie, ilość wyszukań zwierających „crypto” lub „blockchain” wzrosła o połowę. Ekspert z Indeed India, uważa że do 2022 roku, wartość tego rynku wzrośnie do ok 8 miliardów dolarów.

Według doniesień mediów, 10% transakcji bitcoinowych na świecie odbywa się w Indiach. Według stanu na wrzesień 2017 r. na całym świecie było około 15 milionów użytkowników portfeli BTC, a każdego miesiąca dodawanych było 200 tysięcy nowych kont. Szacuje się, że ok. 10% tych ludzi mieszka w Indiach.

W tym miesiącu rząd Indyjski potwierdził prace nad regulacjami dotyczącymi nielegalnego wykorzystania kryptowalut. Sama ustawa ma być gotowa w marcu i powinna uciąć wszelkie spekulacje.