Kopiowanie danych na Binance już się zakończyło, ale…

…giełda dalej nie działa. Dlaczego?

Aktualnie serwery są przygotowywane do ponownego rozruchu co powinno nastąpić około godziny 9, czyli mamy kolejnych parę godzin przesunięcia.